Slob draait geldkraan Haga Lyceum dicht

Slob draait geldkraan Haga Lyceum dichtPlus vandaag tweedehands hij soortgelijke woorden. Volgens den minister zijn den statuten op zeer korte termijn te veranderen. Voorheen zei den onderwijsinspectie dat er sprake is van geldelijk wanbeheer erop den schoolgebouw plus dat ie burgerschapsonderwijs er onder den makker is.

Den schoolgebouw zullen den Raad van State vragen den regeling van den minister op te schorten. Plus er loopt zowel nog ene zaak tegen den Onderwijsinspectie.

Te zijn schrijven aan Slob schrijft directeur-bestuurder Atasoy dat hij “onder overheidsdwang” gisteren den medezeggenschapraad plus den ouderraad van den schoolgebouw heeft gevraagd den statuten te negeren plus ermee den verplichte sollicitatieprocedure overheen te slaan. Maar zij zijn daartoe noch klaargemaakt.

Volwassene impact

Atasoy benadrukt dat wijziging van den statuten ene volwassene impact heeft op den grondslag van den schoolgebouw. Volgens hem doet Slob tekort aan “wettelijk verplichte onderdelen” vanwege ie advies- plus instemmingsrecht van den medezeggenschapsraad te schetsen indien ene administratieve handeling.

Den minister zegt te vatten dat zijn raadsbesluit voordat den leerlingen, hun ouders plus ie personeel ingrijpend is. Maar volgens Slob heeft ie bestuur alle mogelijkheid gehad wegens aan zijn eerdere richtlijn te volstaan plus dwingt ie Haga hem nu wegens dit regeling te nemen. Hij benadrukt dat hij te overleg met den gemeente Mokum alles zullen doet wegens den leerlingen “ene veilige leeromgeving” te bieden.Source link