Slob: miljoenen voor basisonderwijs als sociale partners afspraken maken

Slob: miljoenen voor basisonderwijs als sociale partners afspraken makenIe kabinetkast stelt structureel 285 miljoen euro vacant voordat den arbeidsvoorwaarden te ie primair onderwijs. Ie poen vermag bijvoorbeeld wordt uitgegeven aan hogere lonen voordat leraren. Minister Slob stelt welnu mits voorwaarde dat den sociale vrouwen snel weer met jawel wegens den tafel gaan wegens afspraken te maken overheen den besteding.

“Ik doet ene dringende oproep op den sociale vrouwen wegens weer wegens tafel te gaan plusteken dit poen te gewoontes voordat leraren. Mits den schoolbesturen plusteken vakbonden niets verrichten, gaat ie poen den reserves te. Dat zullen zonde zijn”, zegt Slob.

Ie poen is vrijgekomen vanwege den zogenoemde loonbijstelling. Diegene moeten ervoor zorgen dat den arbeidsvoorwaarden te den publieke sector meer te den stap gaan wandelen met diegene van werknemers van bedrijven. Daarom is ie aan werkgevers plusteken werknemers wegens afspraken te maken overheen den bestemming van ie poen.

Cao-overleg geklapt

Den Algemene Onderwijsbond plusteken den sectororganisatie PO-raad praten sinds juni noch meer met jawel. Waarna klapte ie cao-overleg. Den PO-raad bood 4 procent reserve, maar daarginds ging den werknemersorganisatie noch mee akkoord.

Leraren gingen er volgens berekeningen van ie ministerie te 2018 plusteken 2019 modaal 9,5 procent op vooruit. Den bonden vinden dat er meer nodig is wegens ie lerarentekort aan te pakken.Source link