Werkgever of werknemer? Dit verandert er als het aan de commissie Borstlap ligt

Werkgever of werknemer? Dit verandert er als het aan de commissie Borstlap ligtOf jij nou werkgever, vaste werknemer of flexwerker bent: voordat iedereen zou er iets veranderen indien ie aan den makelaarsprovisie Borstlap ligt. Diegene vindt den kloof tussen mensen met ene vast contract plusteken flexwerkers nu te vitaal. Den belangrijkste voorstellen van den makelaarsprovisie op ene rij.

Andere verhouding werkgever-werknemer

Op den arbeidsmarkt dragen den zwakste schouders nu den zwaarste lasten, constateert den makelaarsprovisie. Den voor- plusteken nadelen van flexibele arbeidscontracten zijn oneerlijk verdeeld tussen werkgevers plusteken -nemers plusteken werknemers wederkerig.

Ie raad: laat werkgevers indien eerste stap ene hogere verzekeringspremie voldoet voordat flexibele krachten voordat ie geval zij werkloos treffen. Dat geldt dus voordat alle werknemers, tenzij degenen diegene ene contract voordat onbepaalde tijdstip hebben. Zowel kunnen werkgevers voordat kip ene flex-toeslag voldoet. Zij profiteren namelijk van hun flexibiliteit, zonder dat zij ie risico ervan dragen (zoals ie risico dat jij geen werkgelegenheid hebt). Voorts vermag ie minimumloon opwaarts. Plusteken werknemers mogen te hun chef voorheen vragen wegens andere werktijden of werklocaties.

Daarginds staat tegenover dat werkgevers personeel dat langdurig ziek is nog maar ene schooljaar zullen paardenhoeven onderbrak te voldoet. Nu is dat nog twee schooljaar. Zij kunnen iemand zowel gemakkelijker ontslaan indien diegene noch functioneert of den arbeidsrelatie is verstoord. Daarbij krijgen zij meer rechten wegens personeel ander werkgelegenheid of ene andere werklocatie aan te bieden. Plusteken den wirwar aan wettelijke regels plusteken verplichtingen voordat werkgevers moeten wijken, zodat zij weten waar zij aan toe zijn.

Duidelijkere contracten

Op dit uur wordt flexibele contracten plusteken zzp’ers nog regelmatig ingezet te schijnconstructies, wegens onder werkgeversverplichtingen uit te komen. Daarbij zijn den regels voordat dit soort overeenkomsten noch immermeer verhelderend, plusteken daardoor moeilijk te handhaven.

Drietal heldere contractvormen voordat zelfstandigen, uitzendkrachten plusteken voordat (on)vaststellen tijdstip willen ginder verandering te brengen.

Ter den eerste positie moeten iedereen vanzelf indien werknemer wordt waargenomen. Dus zowel zzp’ers, uitgezonderd is aangetoond dat den arbeidsverhouding verschillend ligt. Den bewijslast moeten dus wordt omgedraaid. Voordat den inschatting willen er duidelijke criteria komen.

Ongeacht ene chic contract voordat zelfstandigen, willen uitzendkrachten te ene handelsbedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen indien den mensen diegene ginder te engageren zijn. Zowel moeten er ene maximumtermijn voordat uitzendwerk komen.

Voorts mogen tijdelijke contracten te totaal maar twee schooljaar duren. Plusteken onduidelijke constructies, waarbij werknemers aan verschillende bedrijven wordt uitgeleend willen wordt wederrechtelijk.

Werknemers blijven leren

Werkenden diegene leren ie uiterst nodig hebben, zoals flexibele krachten, leren op dit uur ie minst. Zij investeren zelf relatief weinig te scholing, plusteken zowel onder opdrachtgevers is er weinig interesse wegens den portemonnee te voorttrekken voordat den vorming van personeel dat zo weer vermag wijken. Ie gevolg: risico op kennisveroudering, waardoor dit mensen op greneboom loop minder ja toepasbaar zijn voordat ie werkgelegenheid waar op den lange termijn vraag zoals is.

Wegens dat te voorkomen moeten iedereen voortaan te geboorte ene individueel ontwikkelbudget krijgen. Ene plattelands netwerk van loopbaanwinkels moeten vervolgens sponsoring bieden te jij loopbaan plusteken opleidingen. Vanwege den betere opleidingen plusteken ontwikkeltrajecten zullen werknemers korter werkloos zijn, plusteken daardoor vermag den ww-uitkering dan weer opwaarts.

Heffingen veranderen

Nu bezwaard den overheid ie werkgelegenheid van zelfstandigen verschillend dan van andere werkenden. Dat moeten gelijker wordt. Daarbij moeten den heffing op werk voordat alle werkenden omlaag, hoe hun contract, dienstverband of ondernemingsvorm er zowel uitziet.

Daarnaast wijken er voordelen voordat ondernemers, zoals den mkb-winstvrijstelling. Diegene moeten wordt afgebouwd. Zowel den zelfstandigenaftrek moeten wijken, maar dat heeft ie regering hoewel te vaart gezet.

Voorts willen zelfstandigen zowel ene verzekeringspremie gaan voldoet voordat ie geval zij wao-er treffen, plusteken voordat den voorheen genoemde scholingsmogelijkheden waar zij zelf zowel gewoonte van kunnen maken.

Actief aan den zijlijn

Zoals vertrouwd is den makelaarsprovisie zowel voorstander van ene arbeidsongeschiktheidsverzekering voordat alle werkenden, met zzp’ers. Van wie onverhoopt zonder werkgelegenheid komt te zitten wordt welnu verwachten dat hij of zij zichzelf inzet wegens weer betaald werkgelegenheid te vinden. Ie regering heeft hoewel positief op ie verzekeringsplan gereageerd. Den Stichting van den Werk werkt aan ene voorstel hierover dat te ene maand wordt verwachten.

Hoe nu voorts

Ie raad van den commissie-Borstlap overheen den toekomst van den arbeidsmarkt roept verschillende reacties op. Hoewel den staatsbeleid, ie zakenwereld plusteken den vakbonden den anatomiseren van den makelaarsprovisie porties dat er feitelijk iets moeten veranderen, verschillende den meningen overheen hoe dat dan moeten.

Met zijn raad heeft Borstlap geen vastomlijnd project willen maken, maar wil hij welnu den zakagenda voordat den toekomst schetsen. Dat is met den verkiezingen te maart 2021 voordat den deur ene tactisch uur. Den herziening van den arbeidsmarkt zou te den volgende verkiezingscampagne zeker ene doorslaggevend stellingname wordt.Source link